POIN REWARD HOKIBET99

No NAMA POIN 1 NG FERxxxxxx 122 2 IRVAN HERDIAxxxx 78 3 APRIYANTOxxxxxx 64 4 KELIF RAxxxxxx 63 5 GEK xxx 62 6 FERNxxx 49 7 OEY KIxxx 49 8 TEGUH AFxxxx 46 9 AJI PRIMAxxxxxx 41 10 DHxNI PERDxxx 40 11 DEDE JUNxxDI SETxxDI 38 12 IRVAN HExxxxxx 33 13 DAVIDxxx 32 14 ARI PRASxxxx 30 15 LIM PENGxxxxxxx 30 16 SUNARTO xxxxxx 29 17 YULIUS KUxxxxxx 29 18